PHU BURMISTRZ POZNAŃ - ROBOTY BUDOWLANE i INSTALACYJNE

Budynki biurowe ul. Św. Michała, Warszawskiej i R.Maya, Poznań

wymiana poziomów i pionów c.o., modernizacja podejść pod grzejniki, wymiana grzejników, modernizacja kotłowni